Ogólnopolski Konkurs

Fotografii Studenckiej

Zapisy od 5 do 31 marca 2018!

Rejestracja

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej

Zapisy od 5 do 31 marca 2018!

OKFS

OKFS, czyli Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej organizowany
jest od 1998 roku. Skierowany jest do wszystkich studentów oraz doktorantów interesujących się fotografią. 

Konkursowi towarzyszą wystawy nadesłanych prac, cykle warsztatów, projekcji
i wykładów prowadzonych przez znakomitych fotografów.

TEMAT PRZEWODNI XX EDYCJI

już wkrótce!

Emocje, podróż, miasto – oto motywy, które w tym roku miłośnicy fotografii mogą uwieczniać na swoich zdjęciach i od 10 do 30 marca zgłaszać do Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej.

OKFS

PORTRET

EMOCJE

OKFS

SCENERIE

MIASTO

OKFS

REPORTAŻ

PODRÓŻ

KATEGORIA SPECJALNA

OKFS

ŻYCIE DO KWADRATU

JURY XIX EDYCJI

OKFS
OKFS

Andrzej Zygmuntowicz – Przewodniczący Rady Artystycznej ZPAF

Krystyna Małgorzata Dołowska – członek Zarządu Fotoklubu RP

Wojciech Barczuk – fotograf w Metaluna Agency

ZASADY KONKURSU

Liczba zgłoszeń

Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 6 zdjęć, nie więcej niż 3 w ramach jednej kategorii. Kategoria specjalna nie wlicza się w pulę 6 zdjęć i w jej ramach można zgłosić 1 zdjęcie.

Zdjęcia muszą być dostarczone jednocześnie w dwóch formach: w formie klasycznej (odbitki w rozmiarze 20×30 cm oprawione w sztywne passe-partout z opisem “Imię, nazwisko, kategoria, tytuł”) oraz w formie elektronicznej (obligatoryjnie w formacie JPG o rozdzielczości min. 1024 x 768 albo wyższej) dołączone przy wypełnianiu elektronicznego formularza.

Istnieje możliwość wywołania zdjęć przez Firmę Fotojoker Sp. Z o.o. oraz Organizatora Konkursu za dodatkową opłatą 2,99 zł/szt.

Harmonogram

Przyjmowanie zgłoszeń: od poniedziałku, 5 marca 2018 r., godz. 12:00 do soboty, 31 marca 2018 r., godz. 23:39.

Ogłoszenie zwycięzców etapu krajowego: maj 2018.

W ostatnich godzinach zgłaszania prac proces rejestracji i przesyłania zdjęć może się drastycznie wydłużyć w wyniku wystąpienia dużej liczby zgłoszeń wysyłanych w ostatniej chwili. Aby uniknąć ryzyka niezdążenia na czas w związku z ewentualnym wydłużeniem się przetwarzania danych, zalecamy dokonanie rejestracji i przesłanie zdjęć możliwie jak najwcześniej. Zespół Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej nie gwarantuje, że udzieli pomocy osobom, które prześlą zdjęcie po terminie w wyniku wydłużenia się przetwarzania danych lub wystąpienia błędów.

 

Osoby uprawnione do udziału

Udział w Konkursie mogą wziąć studenci oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 28 roku życia. W Konkursie mogą brać udział doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i prywatnych oraz szkół policealnych.

Zasady przyjmowania zdjęć

Na początku wypełnij formularz zgłoszeniowy. Na podanego maila dostaniesz link do dysku, gdzie będziesz mógł/mogła udostępnić swoje zdjęcia, które chcesz, aby wzięły udział w Konkursie. Udostępnione zdjęcia powinny być zatytułowane w następujący sposób: Imię_Nazwisko_Kategoria(Portret, Scenerie, Reportaż, Specjalna)_Tytuł.

NAGRODY XIX EDYCJI

I MIEJSCE

OKFS
OKFS
OKFS
OKFS
OKFS
OKFS

II MIEJSCE

OKFS
OKFS
OKFS
OKFS

III MIEJSCE

OKFS
OKFS
OKFS

W POPRZEDNICH EDYCJACH WSPIERALI NAS: